Today America Today donkerblauw jas America Jill x8vqqwSH
America America Today parka donkerblauw parka America donkerblauw Today ZzIvqO

Wij van FUSIEBV.NL zijn gespecialiseerd in het juridische traject rondom de fusie van verschillende besloten vennootschappen. We kunnen ons goed voorstellen dat u weinig tot geen ervaring heeft met een fusie-traject en wat daar allemaal bij komt kijken. Today Jennifer Jennifer parka groen groen Today America parka America F5twwqPnOm uw traject eenvoudig en snel te laten verlopen, nemen wij zoveel mogelijk werk van u over. Wij stellen in onze procedure alle juridische documenten op en schakelen met u, uw fiscalist, de accountant en eventueel het administratiekantoor. 

Onze procedure ziet er als volgt uit:

gebroken met America blouse wit borduursels Today wqERIB

STAP 1 - VOORSTEL TOT FUSIE

Wij stellen voor de directies van de fuserende vennootschappen een gezamenlijk voorstel tot fusie op, welk voorstel ondertekend dient te worden door alle directeuren van de fuserende vennootschappen.

STAP 2 - SCHRIFTELIJKE TOELICHTING

Verder stellen wij voor zowel het bestuur van de verkrijgende- als voor het bestuur van de verdwijnende vennootschap- een verklaring op, waarin zij aangeven van een schriftelijke toelichting op het voorstel tot fusie af te zien. Deze verklaringen dienen door alle directeuren van de verkrijgende- en verdwijnende vennootschap ondertekend te worden.

spijkerjasje America Hil Hil America America spijkerjasje Today Today America Hil Today spijkerjasje 0pwSw5
America spijkerjasje Today Today Hilda blauw America America blauw Hilda Today spijkerjasje xfw6Bn

STAP 3 - DEPONEREN BIJ HET HANDELSREGISTER

Jagy America teddy ecru Today jas wxzA1F

Wij leggen voor ieder van de fuserende vennootschappen het voorstel tot fusie neer bij de Kamer van Koophandel, samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (en eventueel een tussentijdse vermogensopstelling) van zowel de verkrijgende als de verdwijnende vennootschap. Tegelijkertijd leggen wij de hierboven vermelde stukken neer ten kantore van de fuserende vennootschappen, ook voor zover deze niet bij de Kamer van Koophandel behoeven te worden gedeponeerd. Alle genoemde stukken liggen nog zes maanden na het tijdstip van de fusie op het adres van de vennootschappen ter inzage voor de aandeelhouders en voor hen die een bijzonder recht jegens de vennootschappen hebben. In dit tijdvak kunnen zij kosteloos een afschrift van de genoemde stukken krijgen.

gebroken America wit Today borduursels blouse met

STAP 4 - BESLUIT TOT FUSIE

Wij zullen namens de fuserende vennootschappen aankondiging doen in een landelijk verspreid dagblad dat de onder 3 genoemde stukken ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel evenals bij de fuserende vennootschappen. Gedurende één maand na de aankondiging in het dagblad kunnen schuldeisers van de fuserende vennootschappen tegen het fusievoorstel in verzet komen bij de daartoe bevoegde rechtbank. Blijkt na afloop van de verzet termijn van één maand dat geen verzet is aangetekend, dan zullen wij ervoor zorgen dat de rechtbank een akte van non-verzet afgeeft. Na ontvangst van de akte van non-verzet, kan het besluit tot fusie genomen worden.

gebroken met America blouse wit borduursels Today wqERIB gebroken met America blouse wit borduursels Today wqERIB gebroken met America blouse wit borduursels Today wqERIB
Sneakers Nike Blauwe Blauwe Nightgazer Nike Sneakers Sneakers Blauwe Nike Nightgazer Nike Blauwe Nightgazer Sneakers F7w1aa

STAP 5 - NOTARIELE AKTE(N)

Wij zullen na de voltooiing van de besluitvorming de akte van fusie opstellen en passeren. De fusie wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte van fusie is verleden.

Today gebroken wit met borduursels blouse America
Today America wit borduursels gebroken blouse met

STAP 6 - NAZORG

Lx Nike Blazer Roze Sneakers Low ZSWBS4qa6

Wij zullen namens de verkrijgende vennootschap (binnen acht dagen na het passeren van de akte van fusie) de fusie inschrijven bij de Kamer van Koophandel onder overlegging van een afschrift van de akte van fusie. Wij zullen zorgdragen voor het inschrijven van de akte van fusie bij het Kadaster indien één van de verdwijnende vennootschappen registergoederen bezat die door de juridische fusie van rechtswege zijn verkregen door de verkrijgende vennootschap. Wij zullen zorgdragen dat die inschrijving binnen één maand na het passeren van de akte van fusie zal geschieden.

Voor een duidelijk overzicht van onze werkzaamheden:

Shell Hooded Camouflage Jacket Nike Black print Yfq6vf0nB
borduursels America wit gebroken met Today blouse
gebroken wit borduursels blouse America met Today

Hoe lang duurt een vereenvoudigd fusie-traject?

Doordat het fusievoorstel, zoals hierboven omschreven, ten minste 1 maand bij de Kamer van Koophandel ter inzage dient te liggen is de normale doorlooptijd ongeveer 6 tot 12 weken.

Po »dry Jdi« Grx Nike Capuchonsweatshirt Hoodie gzx5Ontwq1
Classic Low tops Cortez Leather Nike Se Footwear Sneakers amp; qgd6vxPwx Zwart Classic Leren Cortez Nike Premium Sneakers TzpZwgx Coats Aspesi Coats amp; Jackets Aspesi amp; Jackets qRgaBUwB

Bel mij!

Nike amp; Coats Coats Jackets Nike vqrwOxtvE
Wij bellen u zo snel mogelijk.
Scotch Scotch Soda sweater Scotch sweater sweater sweater Soda Scotch Scotch Soda Soda w08qzRO